Presentació plataforma digital

1. Com entrar?

  1. Mitjançant el navegador
    • Des del web de l'escola, anant a l'enllaç de la plataforma digital.
    • Introduint el nom d'usuari i contrasenya.
  2. Mitjançant l'app

2.Què podem fer a la plataforma?

3. Important!

Bon curs!

Bon curs

/