93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

Secretaria

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

Secretaria

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

MISSIÓ

QUI SOM?

El nostre centre, com a part constituent de la Fundació Educativa la Mercè (FEM) és una escola cristiana, inspirada en els valors de l’evangeli i la tradició mercedària: la solidaritat, el compromís per la justícia i per la llibertat.

Som una escola que educa i aprèn, busca que les persones siguin competents, felices, lliures, responsables i compromeses.

Som conscients de la tasca de l’educació com a agent fonamental de construcció de la societat.

LES NOSTRES OPCIONS FONAMENTALS

 • Declarem que cada ésser humà és un valor en sí mateix, independentment de la seva ètnia, ideologia, religió, posició social, capacitat adquisitiva o qualitats personals.
 • Apostem per l’educació viscuda en un ambient d’acollida familiar i un clima alegre i positiu que afavoreixi la proximitat, la senzillesa i que fomenti experiències humanitzadores i de creixement personal.
 • Fomentem un model de comunitat educativa participativa i integradora de les necessitats, objectius i voluntats de tots els qui la formen, amb la garantia d’obertura i servei a tots els sectors socials, especialment als més vulnerables.
 • Proposem un model d’escola arrelada a la comunitat, coneixedora de la realitat, la cultura, els costums i tradicions del seu voltant; una escola que promou la identitat dels pobles dels quals forma part i facilita la integració de tothom.
 • Oferim a la societat una formació científica, tècnica, humanística i artística de qualitat, resultat d’una inquietud permanent d’innovació i progrés pedagògic.

VISIÓ

Una societat globalitzada i en procés de canvi planteja reptes i oportunitats diferents a les èpoques anteriors.

La nostra visió alliberadora de l’ educació ens du a entendre que, en la mesura que la persona és més lliure, la seva vida augmenta en plenitud.

Els valors de l’evangeli configuren la nostra contribució a una societat més justa.

 

LES NOSTRES PRIORITATS PEDAGÒGIQUES SÓN:

 1. COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I EDUCACIÓ PLURILINGÜE
 • Pretenem aconseguir parlants plurilingües competents, promoure la competència comunicativa i l’ús quotidià de les diverses llengües.
 1. COMPETÈNCIA CIENTÍFICA-TECNOLÒGICA I COMPETÈNCIA DIGITAL
 • Promovem les capacitats per resoldre problemes a partir de coneixements científics i tècnics, amb sentit crític.
 • Desenvolupem habilitats bàsiques per a seleccionar, organitzar i interpretar la informació.
 • Fem conèixer i ampliem els mètodes de ciència per identificar problemes.
 • Experimentem a l’aula i reproduïm escenaris del món real en què l’alumnat pugui investigar i intentar buscar solucions.
 • Utilitzem les tecnologies digitals de forma eficient i crítica.
 1. BENESTAR EMOCIONAL I ACOMPANYAMENT PERSONAL
 • L’acció de tutoria incorpora el compromís per l’educació emocional i el benestar psicosocial de l’alumnat, busca sistematitzar una acció educativa que és competència de tot l’equip.

VALORS

PRINCIPIS DEL NOSTRE MODEL PEDAGÒGIC

 1. Els alumnes i les alumnes, en la seva singularitat, són el centre del projecte educatiu.
 2. L’educació integral ens compromet a desenvolupar les dimensions fisicobiològiques, psicològiques (emocionals i cognitives), socials i espirituals de cada persona.
 3. L’educació de la interioritat és el primer pas de l’acompanyament en la recerca inalienable del sentit de la vida.
 4. L’educació per a la llibertat ens orienta a formar persones lliures, autònomes, crítiques i disposades a comprometre’s pels altres.
 5. El desenvolupament de competències implica descobrir i estimular les competències personals de cada alumne i cada alumna, protagonista en la construcció de la seva trajectòria vital.
 6. L’educació per la justícia i la solidaritat comença des de l’entorn més proper i contribueix al desenvolupament de la plena ciutadania.
 7. L’atenció a la diversitat ens compromet a amb les necessitats específiques de cada persona i de cada família.
 8. Tota la comunitat educativa, integrada per alumnes, famílies, docents, personal d’administració i serveis i altres col·laboradors i col·laboradores, està compromesa amb l’exercici corresponsable de la missió educativa.
 9. El benestar psicosocial a l’escola és la condició i el resultat d’una manera de ser i de relacionar-se preocupada per l’acollida, el respecte i la cura de l’altre.
 10. La innovació és una actitud i un compromís davant la necessitat d’ajudar a créixer l’alumnat i preparar-lo per al futur en el marc dels canvis socials i tecnològics que caracteritzen el segle XXI.