Optativa Informàtica 4t ESO. Unitats        
  
Unitat 0. Conceptes previs
Accedir
Unitat 1. El maquinari o hardware
Accedir
Unitat 2. El programari o software
Accedir
Unitat 3. Robòtica
Accedir
Unitat 4. La imatge digital
Accedir
Unitat 5. So i video digital
Accedir
Unitat 6. Internet
Accedir
Unitat 7. La web 2.0
Accedir
Unitat 8. Creació i publicació d'una pàgina web
Accedir
Prova actic. Informació per a la inscripció i preparació de la prova
 
Accedir