Optativa Informàtica 4t ESO. Unitats      
   
Unitat 0. Conceptes previs
Unitat 1. El maquinari o hardware
Unitat 2. El programari o software
Unitat 3. Robòtica
Unitat 4. La imatge digital
Unitat 5. So i video digital
Unitat 6. Internet
Unitat 7. La web 2.0
Unitat 8. Creació i publicació d'una pàgina web
Prova actic. Informació per a la inscripció i preparació de la prova
 
Accedir