93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

Secretaria

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

Secretaria

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

Educació Primària

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En aquesta etapa que va dels 6 als 12 anys als infants se’ls proporciona un marc d’aprenentatge que els permet iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques fent-los partícips d’una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.

PROJECTES

El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir mitjans que puguin ajudar els alumnes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat proper a l’infant.

L’aprenentatge autèntic es produeix quan els aprenents contextualitzen allò que aprenen, descobreixen el món en companyia dels altres, s’enfronten al desafiament de plantejar i resoldre problemes reals, dirigeixen la seva pròpia indagació i se sorprenen del seu propi aprenentatge.

 • Projectes Medi Natural i Social (Cicle Inicial)
 • Fem Passes (Cicle Mitjà)
 • Fem Camí (Cicle Superior)
TREBALL COOPERATIU I COMPETENCIAL

Vivim l’aprenentatge com una oportunitat d’adquirir competències per ser ciutadans actius, amb eines de treball en equip fent activitats dirigides per aprendre a gestionar l’organització del grup, potenciant l’aprenentatge entre iguals.

AMBIENTS (Cicle Inicial)

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se…i interactuar amb els altres, a partir d’una sèrie de propostes.

Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Els alumnes de 1r i 2n fan 7 ambients (1 grup de 14/15 alumnes a cada ambient)

TECNOLOGIA I ROBÒTICA

Treballem des de ben petits el llenguatge de la programació a partir de la robòtica. La tecnologia es viu com una eina d’aprenentatge transversal (iPads, Lego, pissarres digitals interactives i ordinadors).

DESDOBLAMENTS I DOCÈNCIA COMPARTIDA

Potenciem el treball en grup reduït i els desdoblaments, per tal que l’atenció a l’alumnat pugui personalitzar-se.

Dividim el grup classe en dos grups:

 • Informàtica/robòtica

Treballem dos mestres a l’aula:

 • Català
 • Anglès
 • Matemàtiques
MULTILINGÜISME (AICLE)

L’AICLE és l’aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera. L’aplicació d’aquesta metodologia es tradueix en un increment de les oportunitats d’aprendre la llengua anglesa i practicar-la.

Utilitzem la llengua anglesa com a mitjà per ensenyar continguts d’altres  matèries:

Cicle Inicial:

 • Let’s talk
 • Science

Cicle Mitjà:

 • Workshop
 • Natural Science
 • Social Science
 • Educació Física (4t)

Cicle Superior:

 • Natural Science
 • Social Science
 • Educació Física
INFORMÀTICA

Desenvolupa les habilitats TIC de l’ alumnat, acostant-lo a les noves tecnologies alhora que prenen consciència de fer-ne un bon ús.

ROBÒTICA

Desenvolupa les àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques, el que en anglès es coneix amb les sigles STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

IMAGINA!

Estimula les intel·ligències treballant la perspicàcia, l’enginy i la creativitat.

NATACIÓ (Cicle Inicial)

Activitat que ofereix l’ajuntament durant un quadrimestre als cursos de 1r i 2n. L’activitat es realitza al Complex Esportiu en grups reduïts i nivells homogenis per facilitar l’aprenentatge.

DANSA

Acosta els alumnes a les tradicions a través de l’aprenentatge de danses tradicionals catalanes.

COMPLEMENTÀRIES EN ANGLÈS: LET’S TALK, SCIENCE I WORKSHOP

Milloren la comprensió i l’expressió oral de la llengua anglesa.

FEM PASSES I FEM CAMÍ

A través del treball per projectes es pretén ajudar els alumnes a pensar per ells mateixos, a investigar, a ser més crítics… treballant en equip.

LECTURA (PROGRENTIS)

Pretén millorar la velocitat i la comprensió lectora utilitzant l’eina digital online Progrentis.