Requisits dels equips dels alumnes

És responsabilitat de l'alumne portar sempre l'ordinador carregat i lliure de virus o altre programari que faci que l'equip no funcioni de manera correcta.
Externament, l'ordinador pot personalitzar-se, però sempre seguint la normativa de l'escola. L'equip ha de tenir l'etiqueta identificativa de l'escola en una part visible.

En cas de no complir aquests punts, es considerarà falta i s’aplicarà la normativa de l’escola.