93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

Secretaria

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

Secretaria

08:00 - 18:00

de dilluns a divendres

FEM Actualitat

WELCOME TO ENGLISH LANGUAGE ASSISTANTS

Donem la benvinguda, un any més, als dos auxiliars de conversa!

Els auxiliars col·laboren estretament en les activitats d’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera, a partir de les indicacions dels mestres i professors de l’escola.

L’objectiu és potenciar la pràctica de l’anglès per tal de millorar l’expressió i comprensió oral de l’alumnat i incrementar, així, la  seva seguretat en l’ús d’aquesta llengua. Aquest objectiu és clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l’oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal.

Des del Departament d’Anglès, es plantejaran activitats en diferents contextos que despertin l’interès de l’alumnat, a través de diverses dinàmiques:

  • Role plays
  • Board games
  • One to one activities
  • Oral presentations

Segons l’activitat proposada, es treballarà amb l’auxiliar de conversa de manera individual, en parelles o en petits grups de quatre alumnes.

De ben segur que el nostre alumnat aprendrà i gaudirà amb ells!

Els col·legis de la Fundació Educativa la Mercè ( FEM) es defineixen com a centres innovadors, transformadors i en constant actualització.

La nostra missió atén la formació i la millora continuada a partir de l’acompanyament de l’alumnat,   fomentat en els eixos del nostre Model Pedagògic: treball competencial, atenció a la diversitat, plurilingüisme, noves metodologies, ús de les TIC, benestar emocional, col·laboració amb altres centres i institucions, relació família-escola i innovació educativa. És un model que es basa en la plena confiança i el compromís del professorat, les famílies i l’alumnat.

El desenvolupament diari del model pedagògic a les aules vol ser la nostra projecció social basada en la humilitat però amb la ferma contribució al creixement de les persones, ciutadans i ciutadanes futurs, i a la millora de la societat.


Per a més informació:

C/ Verge de la Mercè, 16
08980 Sant Feliu de Llobregrat
93 666 10 79
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat
www.lamercesantfeliu.cat

Comments are closed.