93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

143 anys presents a Sant Feliu.

Més d'un segle formant i educant infants i joves.

HISTÒRIA

 Inscripció al servei d’acollida Curs 2021-2022

Cambridge Educational Partner és una aliança entre Cambridge University Press, editorial de la Universitat de Cambridge, i el Col·legi Mare de Déu de la Mercè amb l’objectiu principal de construir un marc que garanteixi l’excel·lència en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Aquest programa consisteix en:

1. Projecte educatiu propi: Cambridge Learning Journey. Un viatge que involucra a tota la comunitat educativa i que promou no sols la competència en el maneig de l’anglès, sinó la utilització de l’idioma com a vehicle per al desenvolupament cognitiu, emocional i social de l’alumne.

2. Connexió aula-llar: possibilitat que la família s’impliqui en l’aprenentatge dels seus fills i filles mitjançant activitats lúdiques per a treballar a casa i com a suport en la preparació de les proves oficials.

3. Materials de Cambridge University Press, acreditats per la prestigiosa Universitat, que cobreixen els continguts de l’ensenyament curricular, treballen les competències emocionals i life skills i preparen oficialment per als exàmens de Cambridge.

4. Garantia per al futur laboral: el segell de qualitat Cambridge és una referència mundial en l’acreditació de l’anglès en els àmbits acadèmic i empresarial.

5. Formació per als docents, tant en aspectes metodològics com pedagògics, per a impulsar el seu desenvolupament professional i personal.

Presentació per a les famílies Center Educational Partner Cambridge

Què és Cambridge Educational Partner?

Beneficis de Cambridge Educational Partner

Tutorial nova Missatgeria instàntania Clickedu

Obrim les portes del col·legi amb nous reptes, nous projectes i noves propostes. Posarem a l’abast de cadascun dels nostres alumnes les eines necessàries per desenvolupar i potenciar les seves capacitats i habilitats en un entorn segur i saludable vetllant pel seu benestar emocional.

Estem fermament compromesos a fer palesa l’essència de la nostra escola mercedària i els valors que la fonamenten: educar en i per a la llibertat, en el respecte, en el diàleg, en la participació, en la cordialitat, en la solidaritat i en la interioritat, amb la finalitat que els i les nostres joves contribueixin a construir una societat millor: més justa, més sostenible i més pacífica.

LEMA DE PASTORAL 21-22: "RESPECTAR EL MÓN"

Aquest curs 2021-2022 finalitzem el pla triennal de Pastoral que ha tingut com a objectiu principal treballar el Respecte, des de la dignificació de la persona. Així doncs, després d’haver educat el respecte a un mateix (curs 2019-20), el respecte als altres (curs 2020-21), aquest curs la temàtica i el lema serà Respectar el món.
Es considera, en la línia de l’encíclica de la Laudatio Sí del Papa Francesc, que no es pot construir el respecte si l’entorn no és saludable, ni estimat ni respectat. El nostre context d’emergència climàtica ho fa més necessari.

Amb la participació de tota la Comunitat Educativa anirem reflexionant i interioritzant aquelles actituds, valors i hàbits que ens ajudin a fer possible la promesa de dignitat per a tothom i per al nostre entorn.

Bon curs a tothom!

JA SOM AQUÍ ELS NENS I NENES DE P3… COMENÇA LA NOSTRA AVENTURA!

CELEBREM LA FESTA DE LA TARDOR!

QUE SONI LA MÚSICA! Aquest curs….amb UKELELE

Slide background

DESCOBREIX EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU!

FEM Actualitat

Gestió de la qualitat

L’escola Mare de Déu de la Mercè té implantat un sistema de Gestió de la Qualitat que ha estat i estarà sempre d’acord a satisfer les expectatives i necessitats educatives del nostre alumnat, en funció de les necessitats socials i humanes, oferint-li uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel·lència en el servei.

Llegir-ne més

Educació emocional

Una de les finalitats educatives del nostre col·legi, recollida en el Perfil de l’alumne, és aconseguir que l’alumnat millori la seva competència emocional, i que aquesta es reflecteixi tant en el clima d’aula com en el seu rendiment acadèmic.

Llegir-ne més

Noves tecnologies

A la nostra escola donem una especial importància a la competència digital a totes les etapes educatives.

Llegir-ne més

Escola multilingüe

A la nostra escola s’utilitza interdisciplinàriament l’anglès, a més de català i castellà com a eina de comunicació des d’Educació Infantil fins l’ESO.

Llegir-ne més

Serveis

Menjador Escolar | Extraescolars | Biblioteca | Acollida matinal

Alumnes

Eines i Aplicacions Formatives

Office 365

Accés directe a la Plataforma Office

El Col·legi

El col·legi Mare de Déu de La Mercè és una escola religiosa privada concertada que forma part, juntament amb tres col·legis més, de la Fundació Educativa La Mercè. Recentment es va celebrar el 140è aniversari de la seva fundació a Sant Feliu.

El seu origen es remunta a l’any 1861, any en que Lutgarda Mas i Mateu, la seva fundadora, posa en marxa una proposta educativa destinada a redimir la dona, captiva de la ignorància, com a forma d’alliberament i com a resposta a la necessitat d’aquell moment històric.

Des d’aquell moment, l’escola ha anat passant pels diferents contextos històrics que li ha tocat viure, adaptant-se en cada moment a les necessitats de l’entorn i establint així una història de canvi, adaptació i flexibilització (estratègies de subsistència durant la guerra, incorporació de diferents classes segons el poder adqusitiu durant la post guerra, incorporació de la coeducació a finals del 70, incorporació de la llengua catalana …), que l’ha convertit en una escola amb forta tradició històrica i gran arrelament a Sant Feliu.

L’escola va modernitzant les seves instal·lacions i les seves eines docents per a donar un estàndar de qualitat i innovació de primera línia als seus alumnes. El professorat està en constant adaptació incorporant a la seva feina les noves eines i els sistemes d’ensenyament més novedosos.

Actualment s’imparteixen tres etapes educatives:

   • Educació Infantil: de P3 a P5
   • Educació primària: de primer a sisè
   • Educació Secundària Obligatòria: de primer a quart

Tour Virtual per la nostra escola

ENTRADA DE L'ESCOLA

RECEPCIÓ

BIBLIOTECA

AULA D'INFORMÀTICA

AULA DE TECNOLOGIA

CLASSE D'ESO

Col·legi Mare de Déu de la Mercè en xifres

1111

680 alumnes

2222

44 professors

PAS

4 PAS

Estem connectats, segueix-nos!

FEM Piulades


Avui l’Enzo ens ha explicat com és la seva gata Bimbi i li hem pogut preguntar moltes coses!
Moltes gràcies!!
#fsfp4inf https://t.co/0s7nkeYI5a
mercedaries photo

Preguntes freqüents

L’uniforme és obligatori des de P3 fins a 2n d’ESO. A P3 sempre amb el xandall i les bambes; a partir de P4, el xandall per a fer psicomotricitat o EF i l’uniforme la resta de dies.

A la botiga Intersport Running, C/ Laureà Miró 164. Sant Feliu Llobregat o per internet a http://www.montytienda.es/

Sí, Aramark és l’empresa que ens proporciona el menjar i 7 i tria és l’empresa de monitoratge que també s’encarrega de dinamitzar l’estona de temps després de dinar.

Sí, el col·legi ofereix activitats per a potenciar el projecte educatiu (idiomes, ciències, competència digital,…) i l’Ampa ofereix activitats esportives.

Sí, a P5, 2n, 4t i 6è; unes convivències a 1r i 3r d’ESO; l’esquiada a 2n d’ESO i el viatge final d’etapa a 4t d’ESO.

A  Educació Infantil:

 • Psicomotricitat
 • DUM (descoberta d’un mateix); 

A Cicle Inicial: 

 • Let’s talk
 • Science

A Cicle Mitjà: 

 • Workshop
 • Natural Science
 • Social Science
 • Educació Física (4t)

A Cicle Superior: 

 • Natural Science
 • Social Science
 • Educació Física

A ESO:

 • Laboratoris (de 1r a 3r d’ESO)
 • EF
 • Exam Skills (1r ESO)
 • Exam Skills (3r i 4t ESO)
 • Informàtica (4t ESO)

La robòtica es treballa a partir de P4 i la informàtica, a partir de 1r de primària

Sí, tenim el certificat d’escola preparadora dels exàmens oficials de Cambridge.

Sí, presentem els alumnes de 4t d’ESO a la certificació ACTIC.

No. El col·legi està ubicat al centre de la ciutat i es pot arribar fàcilment amb el transport públic.

Sí, a partir de les 7.30h. Inclou l’esmorzar i es fomenta l’ús de la llengua anglesa.

Sí, a partir de 2n d’ESO. Es pot cursar en 3 o 4 anys i s’obté el títol de batxillerat americà.

Sí, des d’infantil a secundària.

El clima de convivència és positiu; fomentem la cohesió de grup, la relació entre cicles i etapes i a la gestió personal de les emocions.

Sí, quan comencen 1r de primària, 3r, 5è i 1r d’ESO.

Es fa una atenció respectant el ritme d’aprenentatge de cada alumne/a. A més hi ha mestres de reforç i de suport a l’aula, desdoblaments, codocència i grups flexibles. 

Sí, disposem d’un Departament d’Orientació Psicopedagògic que fa un treball d’observació, prevenció, detecció i derivació, si és el cas.

Es pot contactar a través de la missatgeria interna de la plataforma o per telèfon.

Preguntes freqüents COVID-19

Les famílies han d’informar sempre al tutor/a de la data de realització de la prova, resultat, data del resultat i dia de retorn al col·legi.

És molt important que no feu difusió d’aquesta informació abans de notificar-ho al col·legi per evitar confusions i malentesos.

Tan aviat com nosaltres rebem la informació, iniciem el protocol de gestió amb la màxima celeritat possible.

Si el vostre fill/a ha tingut contacte estret amb un positiu, ho ha de comunicar al tutor/a i iniciar el període d’aïllament. L’alumnat d’Infantil i Cicle inicial rebran les tasques que els encomani el tutor/a; l’alumnat a partir de Cicle Mitjà fins a l’ESO seguiran l’horari de les classes en streaming.

Els germans/es d’un alumne/a confinat han d’anar a l’escola, sempre que aquest alumne no presenti cap simptomatologia compatible amb la Covid-19.

El nostre CAP de referència és el “El CAP la Rambla”. La gestora Covid-19 del centre gestionarà el llistat d’alumnat amb el lloc, el dia i l’hora assignada per a cadascú.

Si es detecta un cas positiu durant el cap de setmana, el col·legi enviarà un comunicat a les famílies afectades per tal de que comencin el període de quarantena.

Quan es detecti un cas positiu, la nostra gestora Covid ens confirmarà l’inici del període de quarantena i el col·legi enviarà immediatament un correu electrònic informant a les famílies.

L’alumnat que ha de mantenir aïllament domiciliari mentre que el seu grup assisteix al centre, i es troba en condicions òptimes de salut, seguirà les classes en streaming. El tutor/a li concretarà l’horari a seguir.

El tutor/a informarà a les famílies de l’horari de videoconferències i del seguiment de les tasques durant el període de quarantena.

Cal respectar la normativa específica de les videoconferències per garantir el bon funcionament d’aquestes. L’incompliment d’aquesta normativa serà motiu de la sanció corresponent.

Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la Covid-19: 

Des del Departament d’Educació s’han fet diferents avaluacions, en què s’han mesurat les renovacions d’aire per hora, i que confirmen que, de manera general, la ventilació natural permet assolir les condicions adequades als centres educatius.

A partir d’aquesta nova informació el Departament d’Educació, en coordinació amb el Departament de Salut, amplia i complementa les recomanacions de ventilació als centres educatius:

 • De manera general, en una aula s’aconsegueix la ventilació adequada obrint les finestres 20 centímetres i mantenint les portes totalment obertes.
 • Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals de 10 minuts per renovar bé l’aire. Un cop passat aquest temps, cal tancar i escalfar l’espai per millorar el confort tèrmic fins que retorni l’alumnat.
 • Sens perjudici de l’orientació bàsica que la ventilació és recomanable que sigui continuada, cal mantenir les portes i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva. 

Organització de grups:

 • Les colònies i les sortides d’un dia s’han organitzar en grups constants de convivència, que són coincidents amb els grups de convivència estable definits per a l’activitat lectiva.>

 • Poden conviure diferents grups de centres educatius diferents en una mateixa instal·lació sigui amb allotjament o sense, sempre que es respectin els grups de convivència estable i la distància de seguretat entre aquests.

Espais:

 • El servei de menjador en les instal·lacions de colònies s’ha d’organitzar també en concordança amb les condicions establertes a l’apartat 5.4.2 del document Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19. Tanmateix, la separació mínima entre grups ha de ser de 2 metres.

 • A les habitacions es cal mantenir la distància d’1 metre entre lliteres i cal disposar les capçaleres dels llits capiculades per evitar respiracions creuades.

 • En la situació epidemiològica actual és convenient que els grups constants estiguin en habitacions separades i que s’eviti el contacte entre grups

 • Cal establir circuits per determinar recorreguts i espais de destinació per a cada grup estable.

 • Abans i després de l’ús d’espais pels quals puguin circular més d’un grup estable, cal rentar-se les mans.

 • Les entrades i sortides de la instal·lació s’han de fer pel lloc indicat en els circuits, i evitant en tot moment l’aglomeració i coincidència de grups constants.

 • Recomanacions sobre el transport en autocar:

  • Durant els trajectes en autocar cal garantir la ventilació i la resta de mesures de seguretat. Per això, l’ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 anys.

  • No es pot menjar ni beure durant el trajecte.

  • S’ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior a l’ús del transport amb solució hidroalcohòlica.

  • Es pot utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris.

  • Cal distribuir els infants per grups bombolla i, si és possible, deixar un espai de separació entre els diferents grups.

Gestió de casos a les colònies:

 • Tenint present que les colònies es poden fer habitualment en indrets amb una distància considerable del domicili dels infants, davant de símptomes compatibles amb covid-19 se’ls ha de portar al CAP més proper o al CUAP (centre d’urgències d’AP) si és fora de l’horari d’obertura del CAP. Al CAP/CUAP se’ls farà un test antigènic ràpid (TAR) per descartar o confirmar la covid-19:

o Si el TAR és negatiu: l’infant o adolescent podrà romandre a les colònies segons el criteri de la persona responsable de la sortida i del professional sanitari que l’hagi atès (tal com passaria abans de la pandèmia). En cas d’alta sospita de covid-19, la o el professional sanitari pot recomanar retornar l’infant a casa i fer nova visita al seu CAP amb una prova després de 48 hores.

o Si el TAR és positiu: cal trucar a la família perquè vinguin a buscar l’infant o adolescent tan aviat com sigui possible. Mentre no el vinguin a buscar, cal que es mantingui separat de la resta de companys, en un espai còmode, ben ventilat, amb mascareta FFP2 i acompanyat d’un mestre o mestra o monitor o monitora (si pot ser que estigui vacunat). Una vegada el vingui a buscar la família, cal que contactin amb el seu equip d’atenció primària per tal de fer-ne el seguiment i l’estudi de contactes no escolars. Cal informar la família que és preferible que vingui a recollir l’infant una sola persona i, si és possible, que no pertanyi a cap grup de risc enfront de la covid-19, i que porti mascareta FFP2. El trajecte s’ha de fer en vehicle particular procurant mantenir una ventilació continuada amb les finestres obertes.

 • Actuació amb la resta del grup de convivència estable d’un cas positiu:

Si s’estableix el diagnòstic d’un cas confirmat, la resta de membres del grup de convivència estable haurà de mantenir l’estanqueïtat amb la resta de grups. Si l’infant o adolescent positiu ha coincidit amb infants o adolescents d’altres grups (menjador, transport, etc.) caldrà seguir la definició de contacte estret per a aquests espais i valorar si hi ha altres possibles contactes estrets. Tant el grup de convivència estable com els contactes estrets hauran de tornar a casa tan aviat com sigui possible per iniciar la quarantena de 10 dies a comptar des de l’últim contacte amb el cas positiu.

 1. Alumnes que han donat positiu.
 2. Alumnes de contacte estret que no estiguin vacunats amb la pauta completa o no hagin passat la malaltia en els últims 6 mesos.
 1. Alumnes vacunats amb la pauta completa.
 2. Alumnes que han passat la infecció en els darrers 6 mesos.

Escola que educa i aprèn