93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

93 666 10 79

Verge de la Mercè 16

08980 Sant Feliu de Llobregrat

CALENDARI

Curs: del 14 de setembre al 22 de juny


Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener


Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril


Festes de lliure disposició: 7 de desembre, 15 de febrer, 21 de maig


Festes locals: 30 d’octubre,  24 de maig