Formulació inorgànica

Conceptes


La sal comuna és una subtància pura formada per àtoms de sodi i clor.
Existeixen milions de substàncies pures a la naturalesa. Per estudiar-les cal anomenar-les, tasca que fan els químics. Per fer això han disenyat uns mètodes estandaritzats per tal de que totes les substàncies tinguin un nom i una fòrmula química. Aquesta fòrmula, a més, tindrà relació amb la seva composició química.
Així, els químics, a cada substància pura li assignen:
  L'objectiu de la formulació i nomenclatura química és conèixer la fórmula d'un compost a partir del seu nom i el nom a partir de la fórmula.

L'organització encarregada d'establir aquests mètodes és la Unió Internacional de la Química Pura i Aplicada (IUPAC).

Exemple

Anomenar i formular compostos

×
La sal comuna està formada per:

1 àtom de sodi (Na)

1 àtom de clor (Cl)La seva fòrmula química és

NaCl

El seu nom és:

Clorur de sodi

Un altre compost està format per:

1 àtom de carboni (C)

2 àtoms d'oxigen (O)La seva fòrmula química és

CO2

El seu nom és:

Diòxid de carboni