Optativa Informàtica 4t ESO
   
Unitat 0. Conceptes previs 12 h
Unitat 1. El maquinari o hardware 15 h
Unitat 2. El programari o software 11 h
Unitat 3. Robòtica i programació 17 h
Unitat 4. La imatge digital 12 h
Unitat 5. So i video digital 17 h
Unitat 6. Internet 17 h
Unitat 7. L'evolució d'internet 11 h
Unitat 8. Creació i publicació d'una pàgina web 4 h
Prova actic. Informació per a la inscripció i preparació de la prova